• 021-8820916
 • 021-8820916

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

 

پیام رییس ششمین کنگره ملی عناصر کمیاب ایران

دکتر پرویز قزلباش

ادامه...

پیام رییس انجمن ملی عناصر کمیاب ایران

پروفسور سید علی اصغر مشتاقی

ادامه...

پیام دبیر علمی ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

دکتر مهران محسنی

ادامه...

فراخوان مقاله
در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

محور و موضوعات

عناصر کمیاب در:
 • سلامت و بیماری
 •  تغذیه و علوم غذایی
 •  متابولیسم بیولوژیک
 •  داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
 •  علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
 •  نانوبیوتکنولوژی
 •  آلودگی های زیست محیطی
 •  آلودگی های محیط کار
 •  فرآیند های سلولی و مولکولی
همچنین
 • روش های نوین در سنجش عناصر کمیاب
 • بررسی بیوانفورماتیک عناصر کمیاب

با ما باشید خبرها و رویدادها


حامیان همراهان ما در برگزاری این رویداد