•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می نمایدششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

هزینه ثبت نام

ارائه گواهی به کلیه نویسندگان در صورت ثبت نام آنها امکان پذیر خواهد بود.

ادامه

کارگاه‌ها

بر روی کارگاه موردنظر کلیک کنید.

ادامه

 

پیام رییس ششمین کنگره ملی عناصر کمیاب ایران

دکتر پرویز قزلباش

ادامه...

پیام رییس انجمن ملی عناصر کمیاب ایران

پروفسور سید علی اصغر مشتاقی

ادامه...

پیام دبیر علمی ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

دکتر مهران محسنی

ادامه...

حامیان همراهان ما در برگزاری این رویداد