زمان باقیمانده تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می نمایدششمین کنگره عناصر کمیاب ایران


پیام دبیر همایش
جناب آقای دکتر


فراخوان مقاله
در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

محور و موضاعات

  • عناصر کمیاب در سلامت و بیماری
  • عناصر کمیاب در تغذیه انسانی
  • عناصر کمیاب در متابولیسم بیولوژیکی
  • عناصر کمیاب در داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
  • عناصر کمیاب در علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
  • عناصر کمیاب در نانوبیوتکنولوژی
  • عناصر کمیاب در آلودگی های زیست محیطی
  • عناصر کمیاب در فرآیند های سلولی مولکولی
  • عناصر کمیاب در بهداشت و محیط زیست

علاقه مند به شرکت در این رویداد هستید؟

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
ثبت نام

با ما باشید خبرها و رویدادها


حامیان همراهان ما در برگزاری این رویداد