• 021-88020916
  • 021-88020916

پیام دبیر اجرایی کنگره

به نام خدا

سپاس فراوان خدای مهربان را که به ما توفیق داد تا با همکاری دانشگاه تهران، در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران ( 8-6 اسفندماه)، در انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران، پذیرای پژوهشگران و متخصصین مرتبط با عناصر کمیاب باشیم. بدون شک مباحث و نتایج این گرد همایی در سلامت عمومی جامعه  تاثیر  بسزایی خواهد گذاشت.

پیشاپیش مقدم کلیه شرکت کنندگان در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران  98 را گرامی میداریم.

 

دکتر جلال حسن

دبیر اجرایی کنگره

 

 

 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر