• 021-8820916
  • 021-8820916

پیام دبیر علمی کنگره

در تداوم برگزاری کنگره های عناصر کمیاب، این انتظار وجود دارد که دانشجویان و اساتید علاقه مند در حوزه های متنوع نقش عناصر شیمیایی کمیاب در سلامت بیماری با حضور پر رنگ خود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی را در معرض علاقه مندان قرار دهند و همچون کنگره قبلی در غنای علمی و پژوهشی این کنگره نقش آفرینی کنند.

 

دکتر سید علیرضا مصباح نمین

دبیر علمی کنگره