•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

تاریخ های مهم

 

تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش ۵ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸

مهلت ارسال مقالات

۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری همایش مرکز همایش های بین المللی استاد روزبه زنجان