• 021-8820916
  • 021-8820916

نمایشگاه جانبی

متقاضیان شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره، می توانند جهت کسب اطلاعات با جناب آقای دکتر حامد رضایی جم به شماره 09037172329 تماس حاصل فرمایند.