• 021-88020916
  • 021-88020916

نمایشگاه جانبی

متقاضیان شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره، می توانند جهت کسب اطلاعات با جناب آقای دکتر حامد رضایی جم به شماره 09037172329 تماس حاصل فرمایند.