ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ سوم الی پنجم اردیبهشت ماه 98 برگزار می نماید

محورها و موضوعات

محور های ششمین کنگره عناصر کمیاب :

○ فرایدند های سلولی مولکولی                                             ○ تغذیه انسانی

○ متابولیسم بیولوژیکی                                                            ○ کشاورزی شیلات. دامپزشکی

○ الودگی زیست محیطی                                                            ○ سلامت و بیماری

○ زمین شناسی پزشکی                                                           ○بیو انفورماتیک

○ داروسازی .دندان پزشکی . مهندسی بافت             

○ روش های نوین سنجش عناصر کمیاب

○نانوتکنولوژی

تاریخچه و اهداف

چندی از خبرنامه ها و چکیده مقالات چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران

در اینجا پیوست شده است

برای مشاهده مقالت و خبرنامه های بیشتر میتوانید به سایت  زیر مراجعه فرمایید

www.ister.ir

تاریخ های مهم

حامیان و برگزارکنندگان