• 021-8820916
  • 021-8820916

پروفسور سید علی اصغر مشتاقی

پروفسور سید علی اصغر مشتاقی

 رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران در زمینه کادمیوم

عنوان سخنرانی: تاثیر عنصر کادمیوم بر فرایند سلامتی و بیماریهای حاصله

امروزه عنصر کادمیوم به علت مصارف صنعتی زیاد، تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای در روند حیات انسان‌ها و سایر جانوران داشته است. متاسفانه مصارف بیش از حد صنعتی این عنصر می تواند حیات را دستخوش اختلال نماید. شباهت ساختمانی این عنصر با عناصر دو ظرفیتی از قبیل آهن، روی و خصوصا کلسیم بیماریهایی از قبیل کم‌خونی، عدم‌رشد، ناراحتی کلیوی و بیماری استخوانی در افراد ایجاد می‌کند. رشد بعضی از گیاهان در زمینه های حاوی کادمیوم و مصارف انسانی منجر به بروز بیماری ایتای‌ایتای که یک بیماری استخوانی است می‌شود. مطالعات چند دهه گذشته توسط اینجانب و همکاران و سایر محققان نشان داده که مسمومیت با این عنصر سبب بروز پروتئین اوری، اختلالات کبدی و غیره می‌شود. ورود این عنصر به بدن از طریق استنشاق و دستگاه گوارش می‌باشد. روده کوچک محل جذب و ورود آن به بدن می‌باشد که در این محل اختلال در جذب آهن مس و غیره می‌نماید. پس از ورود به خون به ترانسفرین متصل شده و وارد سلول می‌گردد و اختلالات سلولی ایجاد می‌کند که در این سخنرانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.