•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

فراخوان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری انجمن عناصر کمیاب ایران ، ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه ۹۸ برگزار می نماید.

بیشتر ...