• 021-88020916
  • 021-88020916

پوستر و سخنران های وبینار

 

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران 

 

پوستر و سخنران های وبینار ششمین کنگره سراسری عناصر کمیاب را در فایل ذیل میتوانید مشاهده بفرمائید، 

برای دریافت آخرین اخبار مربوط به وبینار از سایت کنگره دیدن فرمائید.

 

با سپاس 

دبیرخانه ششمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران (6Icter)

انستیتوالکتروشیمی- دانشگاه تهران

www.icter.ir

 

 

 دریافت پوستر وبینار