• 021-88020916
  • 021-88020916

کارگاه ها

افرادی که تمایل به شرکت در هر یک از کارگاه‌های کنگره را دارند، لطفا هر چه سریعتر با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

با تشکر

دبیرخانه کنگره