• 021-88020916
  • 021-88020916

آخرین مهلت استفاده از تخفیف دانشجویی کنگره

با سلام 

احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند که مهلت استفاده از تخفیف دانشجویی کنگره تا تاریخ 30 دی ماه 1398 می باشد، لذا خواهشمند است تا تاریخ موعد نسبت به واریز اقدام فرمائید.
 
 

با تشکر
دبیرخانه ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران