•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
 •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

فراخوان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری انجمن عناصر کمیاب ایران ، ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه 98 برگزار می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری انجمن عناصر کمیاب ایران،  ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه 98 برگزار می نماید.

دبیرخانه کنگره از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در این برنامه دعوت می نماید.

محور های ارائه مقاله:

عناصر کمیاب در:
 • سلامت و بیماری
 •  تغذیه و علوم غذایی
 •  متابولیسم بیولوژیک
 •  داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
 •  علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
 •  نانوبیوتکنولوژی
 •  آلودگی های زیست محیطی
 •  آلودگی های محیط کار
 •  فرآیند های سلولی و مولکولی
همچنین در:
 • روش های نوین در سنجش عناصر کمیاب
 • بررسی بیوانفورماتیک عناصر کمیاب